Konfederasyon, Ülkemiz genelinde radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gazeteciliği ve resmi kurum kuruluşlarının basın yayın birimlerinde çalışmış olanlar dahil gerek kadrolu ve gerekse özel kesimlerde olan çalışanları muhabir, Yazar, Musahhih, Spiker, Kameraman, Yazı İşleri Müdürleri, stajyer muhabirler ile yaygın basında görev yapan temsilcilerini ve muhabirlik yapan gazeteciler ile diğer Haber Ajanslarında görev yapan muhabir ve temsilcileri ile yazarlar, araştırmacı ve derlemecileri yasanın öngördüğü şekilde bir çatı altında toplamak.

Konfederasyon üyelerin Mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak. Ayrıca, sosyal, kültürel alanlarda gerekli projeleri üretmek ve uygulamak. İlgi alanına giren mesleklerin toplum içindeki değeri ve etkinliği arttırıcı tedbirler almak için çalışmalar yapar. Ülkemize hizmet etmeyi temel amaçlarından sayar. Konfederasyonumuz insanlığa hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.

Konfederasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Pratikteki sorunlara pratik çözümler bulunmak için çalışmalar başlatır.

Toplum yararına olacak, insanların menfaatine olan girişimlerde ülkemizdeki ve yurt dışındaki tüm kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak projeler üretir. Katkı alır, katkı verir.

Konfederasyon gerektiğinde, Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb. Uluslar Arası kuruluşlar nezdinde Konfederasyonun amaçları doğrultusun gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlama, hibe, kredi, fon, vb. gibi kaynaklardan yararlanmak, projeler üretmek için çalışmalar yapar.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir